POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 30 april 2010

Heeft zelfs Walter Pauli het licht gezien?


Lange tijd was De Morgen de fiere heraut van het – goed gesubsidieerde – fascisme, excuseer, antifascisme in Vlaanderen. Elke morgen een Vlaams Blokker tussen de boterhammen. Dames en heren die het aandurfden zich rechts en nationalistisch te noemen, werden door de progressieve gazet belachelijk gemaakt – en dan kwam je eigenlijk nog goed weg. Sommige Blokkers werden gewoon gecriminaliseerd, ook als later bleek dat daar weinig of geen reden toe was.
Maar goed, zelfs in dit – nog eens, flink gesubsidieerde – hoekje van Vlaanderen dringt de zon door. Zo mochten wij onlangs, in “Pauli’s Pen” in De Morgen volgend scherp commentaarstuk van Walter Pauli lezen: “En waar staan we? De vermaledijde partij van destijds, het omineuze VB, had twee grote politieke thema’s. Eén: het VB stelde de multiculturele samenleving in vraag. Twee: het VB geloofde niet meer in het Belgisch model. Het is een bittere vaststelling, maar ze moet maar eens gemaakt worden: de uitgangspunten van het VB van destijds beheersen vandaag in grote mate het publieke debat: zij sijpelden door in de programma’s van alle partijen, ze zijn zo inherent geworden in het alledaags discours – in media, maar ook op school, tussen collega’s of op café – dat men de onderliggende stellingen zelfs niet meer als ‘van VB-makelij’ herkent”.Natuurlijk maakt Pauli van de gelegenheid gebruik om deze triomf af te doen als een zege van het Eigen Gelijk (met hoofdletter, aldus Walter Pauli). Hij is echt pissed off dat het Linkse Eigen Gelijk in Vlaanderen blijkbaar geen wortel kan schieten. Of mag ik het linkse geloof in het Eigen Gelijk zo niet noemen, mijnheer Pauli?

Geen opmerkingen: