POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 8 april 2010

Herschrijf het parkeerbeleid in het belang van de burgers


Vakantie of niet, een radicale volkspartij als het Vlaams Belang slaapt of rust nooit. Naar aanleiding van de recente fundamentele wijzigingen met betrekking tot het parkeerbeleid en de gevolgen hiervan voor de inwoners van Roeselare en de vele bezoekers, hebben onze fractieleden in de gemeenteraad al verschillende tussenkomsten gehouden. Maar men heeft weinig oren naar wat de oppositie vrij eendrachtig aankaart en als oplossingen naar voor schuift. Om nog eens nadrukkelijk te wijzen op het problemen die door het nieuwe parkeerbeleid in Roeselare worden gecreëerd en om nog eens te wijzen op de mogelijke oplossingen voor deze problemen, hebben militanten en bestuursleden van het Vlaams Belang de afgelopen dagen zo’n 5.000 strooibiljetten (met de tekening zoals hieronder afgebeeld) bij de zelfstandigen en de inwoners van het centrum van Roeselare verspreid. Daarnaast werden ook tientallen affiches, die het parkeerbeleid op de korrel nemen, verdeeld.

Want steeds meer mensen, die de nieuwe regeling zeer omslachtig en ingewikkeld vinden, worden beboet. Steeds meer zelfstandigen en werknemers van de bedrijven en de instellingen in het centrum raken geïrriteerd door de korte parkeertijd in de blauwe zone. Velen vrezen dat het centrum op termijn wel eens dé dupe zou kunnen worden van dit parkeerbeleid. Het Vlaams Belang, afdeling Roeselare, wil met dit pamflet nog eens iedereen wakker schudden. We willen het schepencollege erop wijzen dat er wel degelijk oplossingen bestaan. We willen het schepencollege erop wijzen dat de belangen van de vele burgers om een herschrijven van het beleid vragen.

Onze voorstellen hebben we duidelijk op het pamflet afgedrukt.
Het Vlaams Belang eist met name:
- Het optrekken van 2 uur parkeertijd in de blauwe zone naar 4 uur. Onmiddellijk en onverwijld.
- Een versnelde invoering van het SMS-parkeren, zodat mensen eindelijk snel, eenvoudig kunnen betalen voor de effectief opgebruikte parkeertijd.
- Voor werknemers en ambtenaren die in deze stad werken: het verlagen van de abonnementsprijzen tot betaalbare hoogte.
- Het vasthouden van de tarieven voor de Wallenparking en het invoeren van dezelfde parkeertarieven voor de nieuwe parkings.
- De onmiddellijke start van de afbraakwerken aan de site Moerman zodat daar eindelijk parkeerfaciliteiten kunnen voorzien worden.
- Betere en opgedreven communicatie inzake de blauwe zone, de parkeertarieven, het parkeerbeleid, enzovoort.


Posted by Picasa

Geen opmerkingen: