POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 1 april 2014

Groeiend succes van de winwinlening, maar wantrouwen blijft…

Sommige Vlaamse kranten brachten het: met de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren laten participeren in kmo’s (geld lenen dus) en op die manier de broodnodige zuurstof aan de bedrijven te geven. De banken doen, zoals algemeen geweten, toch een stukje moeilijker bij het verlenen van kredieten, en daarom werd van verschillende politieke zijde geopperd om van overheidswege zo’n winwinlening mogelijk te maken.

Tezelfdertijd blijkt echter dat het wantrouwen van de burgers in hun overheden nog danig groot is: op de winwinlening werd momenteel voor 46,5 miljoen euro ingeschreven, er werden 1.668 leningen afgesloten in 2013, tegenover 1.314 in 2012. En al lijkt dit op het eerste gezicht een fraai resultaat – en zeker voor de bedrijven is dit een opsteker: voor 46,5 miljoen euro nieuwe zuurstof – toch moet het ‘succes’ ook wat worden gerelativeerd. Op de spaarboekjes staat nog steeds 250 miljard euro. Was het niet de bedoeling om het ene naar het andere niveau over te hevelen…?

Geen opmerkingen: