POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 22 april 2014

Méér belastingboetes kwijtgescholden in Franstalig België

Gewestelijke Directeur Invordering kunnen mensen die hun belastingen ofwel niet betalen ofwel niet tijdig betalen, en die hierdoor nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn, van de betaling van die interesten vrijstellen.  Ik wou van de minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V) weten hoe het aantal evolueerde.
Uit de cijfers die de minister verstrekte, blijkt in elk geval dat het aantal vrijstellingen van nalatigheidsvereisten op 5 jaar tijd drastisch is gedaald: van 1.868 gevallen in 2009 tot 1.244 in 2013, een daling van liefst 32%! En merkwaardig: terwijl de daling van het aantal vrijstellingen van die nalatigheidsinterest in het Vlaams Gewest ongeveer 24% bedroeg (in het Brussels Gewest slechts 15%), halveerde het aantal door de gewestelijke Directeur Invordering toegestane vrijstellingen van nalatigheidsinterest in het Waals Gewest: van 927 toegestane vrijstellingen in 2009 naar (nog steeds) 490 in 2013.

De gelijkheid van alle burgers mag dan al ingeschreven zijn in de grondwet, het blijft toch zo dat de ene burger net “iets gelijker” is dan de andere, aldus het Vlaams Belang. Zo bedraagt het aandeel belastingplichtigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,6 van de totale bevolking uit, maar bedraagt het aandeel van de Brusselse vrijstellingen van de belastingboetes in het totaal van de vrijstellingen 26,4%. Idem voor het Waals Gewest: het aandeel van de belastingplichtigen bedraagt er 31,7 terwijl het goed is voor ongeveer 40% van het aantal vrijstellingen van nalatigheidsinterest. Het Vlaams Gewest is dan weer goed voor 57% van alle belastingplichtigen, maar in het totaal aantal vrijstellingen van boete-interesten is het Vlaams Gewest ‘slechts’ goed voor 34%.  Gelijkheid? Vergeet het maar, dit is België!

Geen opmerkingen: