POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 2 april 2014

24% méér wietplantages ontdekt

Zowat een week geleden liet de politie van Limburg weten dat de toevloed van wietplantages haar boven het hoofd groeit, terwijl men ervan uitgaat dat slechts 1 op de 10 effectieve plantages ook wordt ontdekt. Vooral het gebrek aan mankracht en middelen speelt de politie parten, want met meer volk zou meer gecontroleerd en meer ontdekt kunnen worden. Ik vroeg de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet (cdH)  naar dringende beleidsmaatregelen.
De Minister kon niet veel anders dan de dramatische toename toegeven:  tussen 2010 en 2013 is er sprake van een toename van 24%, van 979 ontdekte plantages in 2010 naar 1.212 in 2013, waarbij het voor het laatste jaar om een voorlopig cijfer gaat, “dat nog lichtjes kan stijgen”, aldus de Minister.
Eveneens opvallend is de vaststelling dat in de grensstreek met Nederland (Brugge, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Turnhout, Tongeren, Hasselt, Luik en Verviers) tussen 2008 en 2009 ongeveer 64% van het aantal plantages werden aangetroffen, terwijl dat percentage in 2012 gedaald is tot 53%. Waarmee de minister toegeeft dat de problematiek geleidelijk aan doorsijpelt over het ganse grondgebied van België, waarbij ook de grensstreek met Frankrijk in zicht komt.

Naast een aantal recente aanpassingen (het strafbaar maken van voorbereidende handelingen, zodat de politie sneller kan interveniëren, en de onmiddellijke vernietiging van de drugs, onmiddellijk na de inbeslagname) is de Minister trilaterale gesprekken opgestart met de Nederlandse en de Franse ministers voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Men wil tegen eind juni 2014 met een ambitieus programma komen, waarbij de nodige middelen zullen ter beschikking worden gesteld om de samenwerking te versterken. De Minister ging niet in op mijn vraag om onmiddellijk mensen en middelen vrij te maken om de strijd nu in te zetten op het eigen grondgebied. 

Geen opmerkingen: