POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 4 april 2014

‘Drugs in verkeer: zwaar onderschat probleem in Belgische statistieken’

Uit cijfers die ik van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet (cdH), ontving, blijkt dat het aantal ongevallen van bestuurders die onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs zijn, jaar na jaar toeneemt. 546 in 2009, 507 in 2010, 563 in 2011 en 592 in 2012.
Maar de Staatssecretaris geeft in hetzelfde antwoord ook toe dat het er in de praktijk véél meer zijn. Op de ongevallenformulieren is eerst en vooral géén plaats voorzien voor drugsinformatie naar aanleiding van het ongeval. Ten tweede wordt de variabele “onder invloed van geneesmiddelen en/of drugs” niet altijd goed ingevuld door de overheden die de vaststellingen doen. Zo werd bijvoorbeeld in 2012 slechts bij 0,13% van de autobestuurders, betrokken in letselongevallen, aangekruist dat ze al dan niet onder invloed waren van geneesmiddelen en/of drugs.
Het project DRUID (DRiving under the influence of Drugs, Alcohol and Medecines) nam in ziekenhuizen bloedstalen van in totaal 325 zwaargewonde Belgische bestuurders. Uit die resultaten, aldus de Staatssecretaris, bleek dat 7,6% van de bestuurders onder invloed van cannabis reed, en 3,8% onder invloed van cocaïne. 38% had de wettelijke alcohollimiet overschreden. “Rekening houdend met de hierboven vermelde resultaten van het DRUID-project wijst dit op een zware onderschatting in de Belgische stastieken”, zo besluit de Staatssecretaris.

Het Vlaams Belang dringt al langer aan op betere en meer correcte statistieken, meer betrouwbare gegevensbanken. De Staatssecretaris laat weten dat een werkgroep statistiek is opgericht in de schoot van de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid en dat die tot doel heeft een betere ongevallenregistratie te ontwikkelen.   

Geen opmerkingen: