POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 23 april 2014

Afnemende loonkloof tussen mannen en vrouwen

Uit cijfers van de Minister van Werk, mevrouw Monica De Coninck (sp.a), in antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk aan afneemt. In 2009 bedroeg het gemiddeld bruto maandloon 3.027 euro, verdiende de man gemiddeld 3.105 euro en de vrouw 2.785. Voor de mannen bedroeg het loon dus gemiddeld 2,5% hoger dan het bruto maandloon, voor de vrouwen gemiddeld 9% lager. In 2011 bedroeg de spanning tussen het gemiddeld bruto maandloon voor mannen ten opzichte van het algemeen gemiddelde nog 2%, voor de vrouwen gemiddeld 6%.
Als we de jaarlonen analyseren, valt de hoge loonspanning tussen mannen en vrouwen vooral in de privésector op: in 2010 een spanning tot 36%, ongeacht of het nu gaat om arbeiders dan wel om bedienden. In de publieke sector bedraagt de spanning 19% bij de contractuelen (vooral te maken met het feit dat veel vrouwen er deeltijds werken) en daalt ze tot 10% voor wat betreft de statutairen.
Vooral wat betreft de uurlonen stelt de Minister vast dat de loonspanning fors afneemt, vooral op het niveau van de publieke sector. Contractuele mannen hebben gemiddeld 3% meer loon dan vrouwen, maar vrouwelijke statutairen verdienen gemiddeld 4% meer dan hun mannelijke collega’s.  

Terwijl vrouwen in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest nagenoeg hetzelfde gemiddeld bruto maandloon hebben, is er wat betreft mannen een veel duidelijker verschil, en is er dus een hogere loonkloof zichtbaar in het Vlaams Gewest (een loonkloof die is gedaald van 12 naar 10% in 2011). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de gemiddelde bruto maandlonen veel hoger liggen dan in de rest van België, bedraagt de loonkloof nog steeds 12%, in het Waals Gewest is dat slechts 5%. 

Geen opmerkingen: