POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 april 2014

Bijna verdrievoudiging fiscale uitstellen

Op 5 jaar tijd is het aantal onbeperkte fiscale uitstellen bij fiscale invorderingen in België bijna verdrievoudigd, in 2009 waren dat er 192, in 2013 gaat het om 491 gevallen. Zo blijkt uit het antwoord dat de Minister van Financiën, de heer Koen Geens (CD&V), op mijn schriftelijke vraag. Middels het fiscale uitstel kan de gewestelijk Directeur Invordering onder bepaalde voorwaarden onbeperkt uitstel toestaan van de invordering van inkomstenbelastingen.
Merkwaardig, maar niet toevallig is de communautaire scheeftrekking, die ook bij andere fiscale fenomenen overduidelijk aanwezig is. En blijft. Het aantal toegestane onbeperkte fiscale uitstellen in het Vlaams Gewest bedraagt in 2013 142 gevallen – of 29% van het totaal toegestane uitstellen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 15% van het totaal aantal uitstellen toegestaan. Het Waals Gewest neemt niet minder dan 56% van het totaal aantal onbeperkte fiscale uitstellen voor zijn rekening.

Intussen zijn ook de bedragen van de fiscale uitstellen op 5 jaar tijd verdrievoudigd. In 2009 bedroegen de fiscale uitstellen iets meer dan 1 miljoen euro, in 2013 registreert men voor een totaal van 3,6 miljoen euro aan onbeperkte fiscale uitstellen van fiscale invorderingen. Vooral de stijging van het bedrag aan uitstellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 73.000 euro in 2009 naar 450.000 euro) is verontrusten, maar ook in het Vlaams Gewest is er sprake van een forse stijging van de absolute bedragen. 

Geen opmerkingen: