POLITIEKE COLUMN:

Wegens beƫindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 9 december 2013

Steeds meer zelfstandigen blijven na 65 jaar verder werken

Er waren al berichten dat zelfstandigen ook na hun 65ste jaar blijven doorwerken. Er was sprake van forse stijgingen zelfs. En er werd gezegd dat een en ander te maken zou hebben met de bijzonder lage pensioenen, waarvan zelfstandigen nog steeds genieten.
Een en ander wordt nu door de Minister van Middenstand en KMO’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR), in een antwoord op een schriftelijke vraag ook bevestigd. Uit haar antwoord blijkt dat het aantal zelfstandigen dat na de leeftijd van 65 jaar is blijven verder werken, tussen 2008 en 2012 met bijna 24% is gestegen: van 52.659 naar 65.058. De stijging is even groot bij mannen als bij vrouwen.
Opvallend is verder dat de stijging het grootst blijft in het Vlaams Gewest (bijna 24%) en dat er een verdubbeling is van het aantal zelfstandigen dat in het buitenland woont (van 323 naar 674 met naam). Het aandeel van de Vlaamse zelfstandigen dat na 65 jaar actief blijft, bedraagt bijna 66%.

Wat de hoogte van de rustpensioenen voor zelfstandigen betreft, ook daarvan verschaft de Minister een pak cijfergegevens. Alhoewel het rustpensioen op 5 jaar tijd is gestegen, bedraagt het voor een alleenstaande man nog steeds niet hoger dan ongeveer 400 euro per maand. Voor een man in een gezinssituatie bedraagt het maandelijks pensioen 587 euro, voor een vrouw met een gezinssituatie is dat slechts 347 euro. 

Geen opmerkingen: