POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 2 december 2013

Bouwen van muur rond Europa niet zo onzinnig

Progressieven en voorstanders van het heilige axioma “vrijheid van verkeer van goederen, van personen en van kapitalen” doen wel eens smalend over sommige “rechtse”, “nationalistische”, “bekrompen” maatregelen. Zo hebben deze lieden het steevast over de “vesting Europa” die wij met een muur zouden willen beschermd zien. Enfin, dat is toch hetgeen wordt beweerd.
In dit nieuw geloof – het onbeperkte vrije verkeer zal met naam alle problemen oplossen, u weet wel, de zogenaamde onzichtbare hand – in dit nieuwe geloof komen steeds vaker barstjes. De gelovigen lijken te wankelen, en kunnen niet meer om de realiteit heen. Neem nu de gerenommeerde professor economie, Paul Collier, die als pleitbezorger voor massale ontwikkelingshulp aan Afrika, in Knack de stelling verdedigt – en mét verve – dat wij Afrikanen niet helpen door hen illegaal in Europa binnen te laten.
Eerst en vooral helpt hij een mythe uit de wereld: de mensen die op boten naar Lampedusa komen, zijn geen sukkelaars. Ze kunnen met naam de georganiseerde criminele bendes betalen, die gespecialiseerd zijn in deze mensenhandel.
Waarom zovelen blijven komen, wil Knack weten, want aan de overtocht zijn toch heel wat gevaren verbonden? Collier is heel duidelijk: “Als je als vluchteling aan boord van zo’n bootje geraakt, en voet aan wal kunt zetten op het strand van Lampedusa, word je bedolven onder de mensenrechten (…) De boodschap die we uitsturen, is: als Afrikaan heb je geen enkele kans om Europa binnen te geraken, tenzij je erin slaagt voet op een van onze stranden te zetten, dan zal je niets meer overkomen. Ik vind dat waanzin”.
Een muur is nodig, aldus de professor economie: Als we niets doen, “loopt een land als Eritrea compleet leeg”.

Zo hoort u het ook eens van een ander. 

Geen opmerkingen: