POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 10 december 2013

Steeds meer invaliditeitsuitkeringen, sterke stijging bij vreemdelingen

Uit het antwoord van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard (PS), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat “rechthebbenden op een invaliditeitsuitkering met een vreemde nationaliteit” in 2011 zo’n 107 miljoen euro hebben ontvangen als uitkering. Ten opzichte van 2007 is dat een stijging van 49%.
Het valt op dat zowel het aantal rechthebbenden als de uitkeringen voor de mensen met een handicap over een periode van 5 jaar sterk gestegen zijn. In 2007 waren er 272.358 uitkeringsgerechtigden in België, in 2011 was dat aantal met 15,5% gestegen tot 314.701.
De jaaruitgaven stegen nog veel sterker: tussen 2007 en 2011 is er sprake van een stijging met ongeveer 25%, van 1,3 miljard naar bijna 1,7 miljard euro. Het aandeel van het Vlaams Gewest blijft vrij stabiel rond 58,4% (terwijl het bevolkingsaandeel van het Vlaams Gewest ongeveer 61% bedraagt.

Maar zoals gezegd zijn het de cijfers van rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een vreemde nationaliteit en de uitgaven die hiervoor werden betaald, die bijzonder sterk stijgen. Het aantal mensen met een buitenlandse nationaliteit, die een uitkering als gehandicapte ontvangen, steeg met niet minder dan 36%, nu ontvangen dus bijna 20.000 buitenlanders dergelijke uitkering. Het bedrag van de uitkeringen steeg met 49%, van 72 miljoen euro naar 107 miljoen euro. Een toenemende druk dus op ons sociaal zekerheidssysteem, zoals de Antwerpse magistraten een tijdlang geleden ook voorspelden. 

Geen opmerkingen: