POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 13 december 2013

Neen, Vlaanderen is niet racistisch

Heeft Jozef De Witte, Grootinquisiteur van het zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, het licht gezien? In elk geval lijken de cijfers van een brede volksbevraging hem toch wel hebben doen nadenken. Want die cijfers geven aan dat de gemiddelde Vlaming inderdaad héél dicht bij het Vlaams Belang-discours aanleunt.
Jozef De Witte, die vroeger steeds met de beschuldigende vinger in de richting van het Vlaams Blok/Belang wees als de Vlaming zich ongunstig uitliet over een teveel aan migranten, heeft eindelijk het licht gezien: “België kent geen echt migratiebeleid. Sedert 1974 geldt hier een migratiestop, terwijl iedereen weet dat er 72.000 vreemdelingen zijn binnengekomen in 2011. Slechts 8% van de niet-EU-migranten kwamen dat jaar naar ons land specifiek om te werken, terwijl dat in Europa 25,5% was”.
Waarom ze dan wél komen, als het niet is om te werken? Om van ons ruime en goed uitgewerkte sociaal systeem te profiteren? De Witte wil het niet gezegd hebben, maar samen met de Antwerpse magistraten kan men tot geen andere conclusie komen.


Geen opmerkingen: