POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 15 april 2011

Wijze woorden van Cameron? Ja, maar…

In The Daily Telegraph verscheen een verslag van een toespraak van de conservatieve premier van Groot-Brittannië. Wij lezen even mee: “In zijn meest openhartige speech sinds hij premier van het Verenigd Koninkrijk werd heeft David Cameron gezegd dat massa-immigratie heeft geleid tot 'ongemak en verscheuring' in de samenleving omdat sommige migranten weigeren zich te integreren en/of Engels te leren. Hij pleitte ervoor om nog vreemdelingen in het VK toe te laten, maar 'met tienduizenden eerder dan met honderdduizenden'. Cameron haalde uit naar de socialistische regering van zijn voorganger Gordon Brown die het racistisch noemde om over immigratie te spreken, terwijl hij het onfair noemde om er niet over te spreken, zelfs indien kwetsende waarheden moeten worden gezegd”.
Cameron wil niet horen zeggen dat immigranten hier komen om onze jobs af te pakken, want sommige immigranten hebben grote bijdragen aan de maatschappij geleverd door jobs en welvaart te creëren. Waar het wel over gaat is dat migranten de jobs doen die Britten niet langer hoeven te doen omdat ze door het zorgsysteem worden betaald om niet te werken.
Met andere woorden: 'We kunnen de immigratie nooit onder controle krijgen indien we de afhankelijkheid van Britten aan het zorgsysteem niet aan banden leggen. Van de 2,5 miljoen nieuwe jobs die ontstonden na 1997 ging driekwart naar nieuwkomers.' Tot zover het verslag in de Britse krant.
Wijze woorden? Ja, en toch weer neen. Wanneer zullen burgerlijk-rechtse krachten eindelijk de moed hebben om toe te geven dat een zware verantwoordelijkheid voor de massale migratie naar Europa toe te schrijven is aan het feit dat het vooral de grote patroons waren die in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw de druk hebben gezet om veel, massaal veel migranten aan te trekken. Dat er nooit gezocht werd (of zelfs maar gevraagd werd) een democratische legitimatie van een en ander. Dat er sinds lang een eigenaardige coalitie aan het werk is tussen multiculturalisten aan de ene kant en een aantal grote tot zeer grote bedrijven, die alleen oog hebben voor het veiligstellen van hun bedrijfswinsten. Migratiestromen als een soort reserveleger van het grootkapitaal dus? Ja, alleen lezen wij deze kant van het verhaal nooit bij regeringsleiders als Sarkozy, Merkel en Cameron. Of bij anderen die nu opeens het multicultureel debat 'ontdekt' hebben.

Geen opmerkingen: