POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 27 april 2011

Nederlandstaligen zeker zo vrijgevig als Franstaligen

Uit cijfers die ik bij de Minister van Financiën, Didier Reynders (Open VLD) opvroeg, blijkt dat over een periode van 2003 tot en met 2009 het volume giften van particulieren in België steeg met ongeveer 28% - in absolute bedragen van 106.866.672 naar 136.848.604 euro.
Ook het aandeel van de verschillende gewesten bleef in de betrokken periode nagenoeg gelijklopend: het Vlaams Gewest blijkt goed te zijn voor ongeveer 60% van de giften, het Waalse Gewest voor 26,6% (aanslagjaar 2002) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de rest. Waarmee in elk geval bewezen is dat Vlaanderen niet minder vrijgevig is dan de Franstaligen.
Wat wel opmerkelijk is, is de verschillende bestemming in de verschillende gewesten. Het aandeel van het Waalse Gewest in de giften aan universitaire instellingen van de gewesten, aan erkende universitaire ziekenhuizen, Koninklijke Academiën en erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek bedroeg in het aanslagjaar 2002 35,7% van het totaal aantal giften aan die instellingen(4,5 miljoen op een totaal van 12,5 miljoen euro), een aandeel dat voor het aanslagjaar 2009 zou aangroeien tot bijna 40% in de totale som van giften.
De Vlaamse burgers geven dan weer massaler voor allerlei particuliere instellingen en initiatieven, en veel minder in verhouding voor de vernoemde instellingen. Het aandeel van het Vlaamse Gewest in giften aan ‘anderen’ bedroeg voor het aanslagjaar 2002 61,7%, voor het aanslagjaar 2003 62,3% en voor het aanslagjaar 2009 ongeveer 62% .
Een duidelijk verschillend bestedingsbedrag met name: Voor het aanslagjaar 2002 besteedde de gemiddelde Vlaming 9,5% van zijn giften aan universitaire instellingen, allerlei Koninklijke Academiën enzovoort en 90% aan andere initiatieven, bij de Waalse burger was dit bijna 16% aan instellingen allerhande en 84% aan ‘andere’. Voor het aanslagjaar 2009 bedroeg het aandeel van giften aan openbare instellingen, Koninklijke Academiën in het Vlaams Gewest slechts 7% van de totale som aan giften, in het Waalse Gewest 13%.

Geen opmerkingen: