POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 10 december 2007

Wijze woorden van Karel Van Eetvelt (UNIZO)

De boodschap van UNIZO-topman Karel Van Eetvelt dit weekend bevatte enkele zeer belangrijke politieke vaststellingen: er mag gehoopt worden dat de politieke implicaties van zijn woorden tot alle Vlaamse politici doordringen. Van Eetvelt deed zijn uitspraak naar aanleiding van het bekend geraken van de resultaten van de jongste KMO-barometer, waarmee UNIZO elk kwartaal het ondernemersvertrouwen becijfert. De KMO-barometer toonde een tweede verzwakking op rij dit jaar, omdat “de bedrijven ongerust zijn over de stijging van de inflatie, de gestegen voedings- en olieprijzen en de weerslag daarvan op het consumentenvertrouwen”, aldus De Morgen (10.12.2007).

Er is ook een emotionele reden, waarom ondernemers minder vertrouwen hebben, het feit namelijk dat er maar geen federale regering wil komen. En Karel Van Eetvelt gaat vooral op dit punt in, om duidelijk te maken dat de perceptie niet noodzakelijk met de werkelijkheid overeenstemt, want “de groei vertraagt weliswaar, maar onze KMO’s doen het over het algemeen zeer goed. De rendabiliteit stijgt, net als de tewerkstelling”. De impact van het ontbreken van een federale regering wordt overschat, aldus Van Eetvelt, die in het radio-interview op zondag 5 december (VRT1) hieraan toevoegde dat er toch steeds een niveau is waar werd wordt gewerkt: het Vlaamse niveau. Hij spreekt de beweringen van Guy Quaden van de Nationale Bank van België dus duidelijk tegen.

Of met andere woorden – maar misschien ga ik verder dan Van Eetvelt zou willen gaan – breidt het Vlaamse niveau met een pak economische en fiscale bevoegdheden uit, en we hebben helemaal géén federaal niveau meer nodig.

Tweede niet onbelangrijke politieke boodschap in het radio-interview. Karel Van Eetvelt zou het een totaal verkeerd signaal vinden om nu rap rap een federale regering samen te stellen, zonder ook de grote staatshervorming te realiseren. Hij liet met zoveel woorden verstaan dat de ondernemerswereld in Vlaanderen meer dan vragende partij is en dat best niet wordt voorbijgegaan aan deze wensen.

Geen opmerkingen: