POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 14 december 2007

Arbeidsongeschiktheid in Vlaanderen en Wallonië

Een van de grieven van de Vlaamse Beweging is dat de sociale zekerheid op verschillende wijze wordt ‘gehanteerd’ in Vlaanderen en Wallonië. Zoals bij arbeidsongeschiktheid, en vooral dan bij de blijvende vormen. Nu zou men er kunnen van uitgaan dat de Waalse zware industrie meer blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, en men zou dat zelfs rationeel kunnen onderbouwen. Maar men kan deze redenering natuurlijk moeilijk blijven volhouden en tezelfdertijd vaststellen dat er van de zware industrie in Wallonië omzeggens niets meer overblijft.

De cijfers zoals ik ze op 10 december van de minister van Sociale Zaken, Didier Donfut, mocht ontvangen, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Eerst geef ik u de naakte cijfers, en laat daarop mijn rekenmachine enkele bewerkingen uitvoeren.

Uitkeringen aan uitkeringsgerechtigde, volledig arbeidsongeschikten in Vlaanderen
- 2001: 80.668.118 euro
- 2002: 81.592.992 euro
- 2003: 78.551.609 euro
- 2004: 73.583.641 euro
- 2005: 74.503.932 euro

Uitkeringen aan uitkeringsgerechtigde, volledig arbeidsongeschikten in Wallonië:
- 2001: 118.554.800 euro
- 2002: 117.550.686 euro
- 2003: 113.779.467 euro
- 2004: 108.219.727 euro
- 2005: 104.539.744 euro

Uitkeringen aan rechthebbenden, ingevolge het overlijden van een betrokkene met woonplaats in Vlaanderen:
- 2001: 17.216.825 euro
- 2002: 17.646.199 euro
- 2003: 17.744.725 euro
- 2004: 17.226.833 euro
- 2005: 17.205.694 euro

Idem, maar dan voor Wallonië:
- 2001: 31.266.571 euro
- 2002: 30.939.614 euro
- 2003: 30.618.704 euro
- 2004: 30.236.194 euro
- 2005: 30.119.397 euro

Wat de uitkeringsgerechtigden betreft, de aandelen van Vlaanderen en Wallonië in de globale pot blijven – over een lange periode van 5 jaar – praktisch ongewijzigd. Vlaanderen haalt 40,5% (stijgend tot 41,6% in 2005) uit de pot, Wallonië 59,5% (dalend tot 58,38%).

Wat de rechthebbenden (die een uitkering krijgen na het overlijden van de uitkeringsgerechtigden), is de toestand nog duidelijker: Vlaanderen haalt tussen 35,5 en 36,4% uit de federale pot, Wallonië niet minder dan 63 tot 65%.

Geen opmerkingen: