POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 12 december 2007

België op allerlei internationale lijstjes

Economisch gaat men er in dit land niet op vooruit, wel integendeel. Dit land gaat er ten opzichte van buurlanden eerder op achteruit, en grotendeels moet de oorzaak hiervoor gezocht worden in de onoverzichtelijke federale structuur en – vooral – het immobilisme dat in België heerst. Omdat oplossingen die passen bij deze of gene gemeenschap, door de Franstaligen systematisch worden geboycot, gaat het land er globaal op achteruit.

Zo schrijft De Tijd (23.11.2007): “België bezet de 12de plaats in een Europese ranglijst over koopkracht. Dat is een plaatsje lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van het instituut GfK (…) Het instituut wijst ook op de grote nationale en regionale verschillen”.

U meent dat één rapport te weinig is om op te evalueren? Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) stelt elk jaar een ‘Human Development Index’ samen, waarbij gekeken wordt naar de levensverwachting, de opleidingsgraad en het inkomensniveau in een land. Metro somt de resultaten op: “IJsland heeft Noorwegen van de troon gestoten in de Human Development Index, de lijst van de meest ontwikkelde landen ter wereld. België is 4 plaatsen gezakt in de VN-rangschikking en staat nu op de 17de plaats”.

Het erge is niet dat België wegzakt, maar vooral dat Vlaanderen in deze negatieve spiraal mee wordt gezogen. Dit zal pas ophouden – alle gezwets van de gekleurde vakbondstoppen ten spijt – als Vlaanderen volledig over de eigen economische werkinstrumenten beschikt. Vlaanderen doet het nu al vrij goed, maar kan nog beter. Vlaanderen moét onafhankelijk worden!

Geen opmerkingen: