POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 13 december 2007

PS heeft staatshervorming voorbereid - waar staan de Vlamingen?

PS heeft staatshervorming voorbereid – en de Vlamingen?


Een verwittigd burger is er twee waard, zegt het spreekwoord. We zijn benieuwd of dat ook geldt voor de Vlaamse politici van de zogenaamde Vlaamse meerderheid. Nu een overgangsregering meer en meer tot de mogelijkheden behoort, liet de PS – die bijna zeker is ervan deel uit te maken – in haar staatshervormingspapieren kijken. De Standaard (12.12.2007) vatte de strategie samen.

Philippe Moureaux, gewezen vicepremier en minister van Institutionele Hervormingen, eist dat de Franstaligen het eerst onder elkaar eens moeten worden over 4 lijstjes, vooraleer ze de discussie met de Vlamingen aangaan. Een Franstalig front is met andere woorden de vertrekbasis voor onderhandelingen.

Aan welke 4 lijstjes Philippe Moureaux, toch nog steeds één van de sterkhouders van de PS, dan wel gedacht heeft? Houdt u vast, hier gaan we:

Het 1ste lijstje is kort, zéér kort, aldus De Standaard, en bevat de bevoegdheden die voor de PS geregionaliseerd kunnen worden.

De 2de lijst is veel langer en bevat die dossiers die de Franstaligen niet willen regionaliseren, maar waarvan “ze vinden dat een regionalisering niet catastrofaal is voor de deelstaten”. Hiermee willen ze bewijzen dat ze van goede wil, aldus de Vlaamse krant.

Het 3de lijstje bevat ook dossiers die ze niet willen regionaliseren, maar waar men wel kan over praten. De eis om Brussel territoriaal uit te breiden, zou dan wel mee op tafel worden gelegd.

En de 4de lijst bevat de onbespreekbare dossiers.

‘Dans la queue le venin”, zegt men in het Frans. In de strategie van Moureaux staat of valt alles met de conditio sine qua non van de PS. Vooraleer te praten over een staatshervorming, wil men een akkoord met de Vlamingen over artikel 195 van de Grondwet. Dat artikel regelt de procedure voor de grondwetswijziging. De PS ziet het zo: de herziening van het artikel zou het mogelijk moeten maken om in eerste instantie vlot een staatshervorming door te voeren. Eens dat achter de rug, “zouden er extra grendels worden ingevoerd, die een nieuwe staatshervorming moeilijker maken”, aldus de krant. Moeilijker dan wat? Moeilijker dan nu reeds het geval is? Nu reeds is een 2/3de meerderheid nodig om de grondwet te wijzigen, en heeft men nog eens dubbele meerderheden nodig om zaken goedgekeurd te krijgen. Met andere woorden: de Vlaamse meerderheid is nu al ontmand en moet dus nog meer ingeperkt worden? Het volgend citaat van Moureaux is niet onbelangrijk: “We weten dat we afstevenen op een belangrijke staatshervorming. Indien alle Franstalige partijen aan tafel zitten en die ‘neen’ zeggen tegen de Vlamingen, zullen de Vlamingen weten dat het ook ‘neen’ is”.

Waar blijven de voorbereidingen van de Vlamingen? Wanneer worden de 5 resoluties van het Vlaams Parlement op tafel gelegd? Zullen de zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen eindelijk een eigen plan en strategie opstellen en hiervoor àlle Vlaamse partijen – en dus ook het Vlaams Belang - bijeenroepen? Of zullen ze zich opnieuw schikken naar de oekazen van de Franstaligen (dus zonder onze partij te kennen)? Ook voor Vlaanderen zijn dit belangrijke tijden. Men mag dan best wel eens ‘alle hens aan dek’ roepen, vind ik.

Geen opmerkingen: