POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 6 december 2007

Steeds duidelijker voor rekening van de Franstaligen.

Over de rol van de koning en het koningshuis in dit land werden al meer dan eens ernstige bedenkingen geuit. In bijna alle gevallen keken de koningen en hun families neer op de “boerkes” van Vlamingen. Ze kleurden ook meermaals buiten de lijntjes van hetgeen hen constitutioneel toekwam. De uitschuivers van Filip de Belgique/van België tegen het Vlaams Belang getuigden van een diepe, bijna overgeërfde minachting voor de meerderheid van dit land.

Is het weer zover? Toch wel als we bepaalde Vlaamse dagbladen mogen geloven. Niet alleen benoemde hij Verhofstadt tot informateur, maar daarenboven heeft het er alle schijn van dat hij Paars terug op de sporen wil zetten, zelfs als het paarse beleid door de kiezer in Vlaanderen juist massaal werd weggestemd onder andere omwille van een totale afwezigheid van communautaire vooruitgang voor Vlaanderen. Zelfs als dit paarse beleid in Vlaanderen op geen enkele manier nog over een meerderheid beschikt.

De leiding van CD&V (ook N-VA?) zou zich, in ruil voor regeringsdeelname in een tripartiet, laten verleiden tot een ‘constructieve’ houding tegenover het op korte termijn verder zetten van Verhofstadt en Paars. Bart Maddens is hierover vrij scherp: “Een regering zonder Vlaamse meerderheid zou tijdelijk misschien enig soelaas kunnen bieden voor België. Maar op termijn zou dat gedurfde manoeuvre wel eens de genadeslag kunnen betekenen voor de geloofwaardigheid van het regime” (De Morgen, 04.12.2007).

Toch weerklinkt in het CD&V ook geklaag. Zo verklaren bepaalde CD&V’ers: “Albert II laat zich leiden door de Franstalige media en publieke opinie. Elke keer is het een Vlaming die de kastanjes uit het vuur moeten halen. Zo zullen de Franstaligen nooit inzien dat zij toegevingen moeten doen. Verhofstadt laat zich misbruiken in die eenzijdige Franstalige filosofie” (De Morgen, 05.12.2007). Nochtans zullen ook de CD&V’ers zich laten misbruiken om in de Franstalige filosofie mee te stappen. Ondertussen waarschuwen enkele grondwetsspecialisten wel voor het ongrondwettelijke van een noodregering. Maar dit zal Verhofstadt allicht geen zorg zijn…

Vlaanderen staat er weer schitterend voor, zoveel is duidelijk!

Geen opmerkingen: