POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 5 juli 2010

Vlaams Gewest schiet in eigen voet…

Of: hoe het vooral niet moet. “Flanders Today”, een Engelstalig weekblad uitgegeven op initiatief van het Vlaamse Gewest, en financieel ondersteund door de Vlaamse autoriteiten, is bedoeld om buitenlanders, persverantwoordelijken en andere ‘decision-makers’ in België informatie te geven over Vlaanderen. Op zich hebben we natuurlijk niets tegen zo’n initiatieven, wel integendeel. Vlaanderen heeft hier nog veel werk aan de winkel.De informatie die de Vlaamse gemeenschap verspreidt, op eigen kosten en met eigen middelen, zou toch op zijn minst juist en correct mogen zijn. Want zeg nu zelf: als zelfs die informatie niet juist is, en het Vlaamse standpunt niet correct weer geeft, hoe zouden we ons dan nog kwaad kunnen maken op de andere, buitenlandse pers in ons land?


Welnu, in het nummer van “Flanders today” van 16 juni 2010 staan toch enkele kemels van formaat. Het nummer is gedeeltelijk gewijd aan de bespreking van de resultaten van de verkiezingen. In een Engelstalige bijdrage over “verkiezingen in een notedop” wordt nader ingegaan op de organisatie van de verkiezingen en de wijze van kiezen van kandidaten. Zo staat er letterlijk: “De lijsten zijn georganiseerd per provincie, uitgezonderd in Vlaams-Brabant, waar de streek rond Leuven Vlaams is, terwijl de gebieden van Halle en Vilvoorde samengaan met Brussel en tweetalig zijn”.


Ga dan maar eens voor een splitsing van B-H-V! Redactionele autonomie is één zaak, maar op kosten van de belastinbetaler in de eigen voet schieten – bijna moedwillig – is toch nog een andere zaak. Stop zo snel mogelijk met dit Vlaams masochisme a.u.b.! Halle-Vilvoorde is absoluut niet tweetalig, en juist om dit risico tegen te gaan, moet de splitsing er liefst vandaag nog komen.


Het is wachten op een officiële Vlaamse reactie. Zoals dat ook in andere kranten zou gebeuren, waar de redactie bijvoorbeeld teruggefloten kan worden als het onwaarheden verspreidt.

Geen opmerkingen: