POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 12 juli 2010

Het taboe van de kost van de immigratie

In steeds meer Europese landen wordt het taboe dat door allerlei links-progressieve clubjes, door de herauten van het politiek correct denken, werd opgelegd, doorbroken. Steeds luider weerklinkt de roep om naast de 'zegeningen' van het multiculturele Westen, ook eens de kosten, de materiële en immateriële kosten ervan op papier te krijgen. In Vlaanderen durft voorlopig alleen het Vlaams Belang (en sinds kort ook JMDD) deze politieke eis stellen, maar misschien durft N-VA het binnenkort ook wel aan?

Feit is in elk geval dat bepaalde Scandinavische landen ook in deze weer de spits afbeten, kort daarop gevolgd door Nederland. Nu lijkt ook Frankrijk te volgen, toch als we voortgaan op een interview van het Franse dagblad Le Figaro (09.07.2010) met de minister van Immigratie, Eric Besson. Geniet mee van enkele uittreksels en bedenk hoever we in dit apenland nog maar zijn...

Eric Besson heeft een onafhankelijk bureau belast met de berekening van de immigratie. Op de vraag van Le Figaro of hij geen schrik heeft van het 'explosieve' karakter van de opdracht, antwoordt minister Besson: "Het is inderdaad een zwaar onderwerp dat veel tact zal vragen (...). Maar bepaalde parlementairen van de (linkse) oppositie beweren dat het terugdrijven veel geld zal kosten en komen zelf af met fantaisistische bedragen, terwijl ze onderschatten hoeveel het ons kost om de migratiestroom min of meer te controleren". Wat zal allemaal worden berekend: "Het bureau zal belast worden om de grote financiële massa's te berekenen. Bijvoorbeeld de kost van woonst, de medische kosten, het ontbreken van sociale en fiscale inkomsten door het clandestiene werk. In september 2010 verwachten we de eerste resultaten en dit alles wordt dan in een definitief kader gegoten eind 2010. Het impact van de illegale immigratie becijferen mag zeker geen taboe-onderwerp blijven".

Het is duidelijk dat de regering Sarkozy niet onmiddellijk ideologisch voorbestemd was om zich met het drastisch proberen af te remmen van de immigratie, bezig te houden. Maar ook in Frankrijk haalt de werkelijkheid de ideologische verblinding zowel van liberale als van socialistische kant in. "Het illegaal verblijf van zovelen in Frankrijk hebben een zodanige financiële weerslag op de publieke financiën, bedreigen de tewerkstellingsmarkt en het sociaal zekerheidssysteem op een zodanige manier, dat er dringend moet ingegrepen".

Is er nog iemand die gelooft dat België er beter voor staat? Alleen: bij ons blijft het oorverdovend stil 

Geen opmerkingen: