POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 9 juli 2010

Een zinvolle invulling van 11 juli…in Roeselare

Jaren geleden trok de officiële 11 juli-plechtigheid op de Grote Markt in Roeselare, georganiseerd door het 11 juli-comité in samenwerking met het stadsbestuur, enkele duizenden toeschouwers. Niet dat het de meest radicale 11 juli-viering was die men zich kon voorstellen, neen. Maar onze Vlaamse liederen werden er tenminste nog gezongen, en die typische 11 juli-sfeer hing er.Dit stadsbestuur heeft er al lang voor gekozen om van deze ‘oubollige’ vieringen af te stappen. Het moest allemaal ‘flashy’ worden, en er moest meer aandacht komen voor de wijde wereld rondom ons. Weg uit het bekrompen Vlaanderen, en met de ramen wijdopen! U kent het wel: steeds vaker Engelstalige groepen, of wereldmuziek. Dààààg Vlaanderen.


Wil je een zinvolle invulling van 11 juli in Roeselare, dan kan je op zaterdag 10 juli in elk geval in zaal Don Bosco, ’s Gravenstraat 14 in Roeselare. Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden en het Vincentiuskoor organiseren er een zangavond. De teksten worden geprojecteerd op groot scherm, de toegang is gratis, en de strijdrede wordt gehouden door de voorzitter van het Davidsfonds Roeselare, de heer Strobbe.


Allen daarheen, zou ik zeggen. De zangavond start om 19 u 00.

Geen opmerkingen: