POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 5 februari 2010

In naam van de integratie: Marokkaanse naamgeving in België?


Staatssecretaris voor Europese Zaken, Olivier Chastel (MR), heeft op mijn mondelinge vraag van vorige week moeten toegegeven dat de kwestie rond de Marokkaanse naamgeving - in tegenstelling tot zijn belofte om deze problematiek ter harte te nemen – nog niet op de agenda van de gemengde commissie België-Marokko werd geplaatst. Hij had hiervoor geen verklaring.
Reeds in februari 2009 (!) was duidelijk geworden dat Marokko zich actief bemoeide met de naamgeving van kinderen van Marokkaanse of gemengde koppels in België. De Marokkaanse overheid zou hiertoe zelfs lijsten met aanvaardbare Marokkaanse namenlijsten aan Belgische gemeentebesturen hebben gestuurd. Marokko schendt met deze inmenging flagrant het soevereiniteitsprincipe van België en het principe van de niet-inmenging. Chastel beloofde toen letterlijk ‘dat de minister van Buitenlandse Zaken overweegt dit onderwerp te agenderen op een eerstvolgende vergadering van de gemengde commissie België-Marokko'.
Maar dat gebeurde dus niet, zonder enige verklaring trouwens. Deze week beloofde de staatssecretaris opnieuw dat de Marokkaanse naamgeving zou worden toegevoegd aan de agenda van de gemengde commissie van februari 2010. Samen met andere collega’s zal ik deze zaak opnieuw te berde brengen in de maand maart, eens de vergadering met Marokko achter de rug is. België is een zeer slechte leerling op dit vlak, maar dat zal de lezers absoluut niet verbazen…