POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 17 november 2010

Slechts 68 buitenlandse criminelen naar buitenland

In de Commissie Justitie gaf de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V) als antwoord op mijn mondelinge vraag toe dat de overbrenging van criminele buitenlanders naar hun thuisland bijzonder traag verloopt en een vrij mager resultaat kent. Ondanks mooie principes, vastgelegd in allerlei internationale verdragen, laat de praktische uitvoering vaak lang op zich wachten.
Zo werd er een conventie tussen België en Marokko gesloten, dat door België werd goedgekeurd en geratificeerd op 12 februari 2009. Maar de ratificatieprocedure loopt nog steeds in Marokko…Herhaaldelijk stuurt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken een herinneringsbrief. Marokko ratificeert niet. Onderhandelingen met de Democratische Republiek Congo, Albanië en Kosovo hebben eveneens tot overeenkomsten geleid, maar alle wachten nog op ratificatie.In totaal werden sinds 2005 (goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de overbrenging van gevonniste peronen en goedkeuring van het Aanvullend Protocol) slechts 68 personen van buitenlandse origine naar hun land van herkomst of nationaliteit overgebracht. Minister De Clerck betreurde het magere resultaat. Ik heb aangedrongen op harde actie van de overheid, maar ja, een ontslagnemende regering: wat wil je?België: dweilen met de kraan open.

Geen opmerkingen: