POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 16 november 2010

Als blinde lemmingen hollen we maar verder door…

Het aantal knipperlichten inzake asielmisbruik, integratieproblemen en het mislukken van het multicultureel project neemt wekelijks toe. Maar denk je dat het beleid – en zeker wat daarvoor doorgaat in België – zich hiervan ook maar iets aantrekt? Er is geen beleid, er is geen regering, maar toch besloot het federale kernkabinet onlangs (De Tijd, 10.11.2010) niet minder dan 25 miljoen extra uit te trekken voor kernopvang. Dat men uw mening hieromtrent niet heeft gevraagd, zegt u?
Voorts lazen we in Het Laatste Nieuws (12.11.2010) dat Staatssecretaris voor Sociale Integratie Philippe Courard (PS) zegt dat het weinig zin heeft om over de inplanting van een nieuw asielcentrum vooraf te overleggen met de betrokken gemeenten omdat die er zich hoe dan ook tegen verzetten. Hij is lang niet de enige PS’-er die het moeilijk heeft met democratie en inspraak van het volk.Nochtans zijn de signalen duidelijk: dit loopt verkeerd af. Zo kwam onlangs in enkele Nederlandse weblogs de Deens psycholoog Nicola Sennels aan het woord, schrijver van het boek “Among criminal Muslims. A Psychologist’s experiences from the Copenhagen Municipality”, waarin hij zijn therapeutische werkervaringen met 150 veroordeelde moslims vergelijkt met Deense cliënten. Sennels laat zien dat diepliggende culturele en psychologische verschillen de hoofdoorzaak zijn van de gevaarlijke problemen met integratie van moslims in het Westen en de rest van de wereld waarmee we tegenwoordig geconfronteerd worden.“Among Criminal Muslims” is makkelijk te lezen en bestaat uit interessante casussen, therapeutische adviezen en inzicht gevende vergelijkingen tussen zijn westerse en moslimse cliënten. Het officiële Deense tijdschrift voor professionele psychologen publiceerde een recensie: “Among Criminal Muslims is een provocerende eye opener: overtuigend en goed onderbouwd. Sennels schokkende conclusie is dat de westerse cultuur en de cultuur van moslims zo verschillend zijn dat ze nooit in staat zullen zijn naast elkaar te bestaan zonder hun fundamentele waarden te veranderen.Zo zegt hijzelf: “Als psycholoog had ik de zeer unieke kans om de normaal gesproken zeer gesloten moslimgemeenschap van binnen te kunnen bekijken. De familiepatronen, het leven in de moslimwijken, hoe ze in hun land van herkomst leefden, hun kijk op religie (…) Moslims zijn, net als mensen van alle andere culturen, beïnvloed door de manier waarop ze zijn opgevoed in hun specifieke cultuur. Dat de persoonlijkheid van mensen gevormd wordt door specifieke familiepatronen, seksepatronen, hun religie en sociale normen is eigenlijk heel logisch als je psycholoog bent of op een andere manier met mensen werkt”.De conclusie van Sennels mag hard klinken, maar laat geen twijfel over: “Ik ben er volledig van overtuigd dat integratie niet mogelijk is. En dit is de reden dat we zien dat de problemen met de maand groter worden in plaats van kleiner, ondanks de miljarden euro’s die uitgegeven worden om de zaak op te lossen. Ik ben er zeker van dat we binnen 5 jaar burgeroorlogachtige toestanden zullen hebben in de door moslims gedomineerde wijken in veel Europese steden”.

Geen opmerkingen: