POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 5 november 2010

Falend integratiebeleid, zegt eerste minister

Jarenlang hebben de burgerlijke partijen (van Open VLD tot N-VA, CD&V en SP.A) zich achter de multiculturele dogma’s weggestoken om hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en vooral om toch maar niet in botsing te komen met de linkse hogepriesters van het nieuwe geloof van de multiculturele verrijking.
Maar er waait een andere wind door Europa, zo lijkt het wel. Na de uitlatingen van ministerpresident Merkel van Duitsland kon Yves Leterme niet achterblijven natuurlijk. Gazet van Antwerpen laat de Belgische ontslagnemende premier aan het woord, die de uitlatingen van Merkel (Multikul is mislukt) bevestigt, “in die zin dat het integratiebeleid niet altijd de heilzame effecten heeft gehad die ervan verwacht werden”.Tiens, tiens, aldus Wim van de Velden in De Tijd (03.11.2010): “nog niet zo lang geleden (2009) schreef Yves Leterme ons nog een handgeschreven brief waarin hij ons verweet kritische kanttekeningen te hebben geplaatst bij de opvang van asielzoekers nadat de Antwerpse schepen Monica De Coninck aan de alarmbel had getrokken”. Dat is niet het enige: CD&V ging de verkiezingen van 2007 in – maar ook Open VLD en N-VA trouwens – dat er aan het asiel- en migratiebeleid fundamenteel moest worden gesleuteld, onder andere aan de snelbelgwet. Dat is precies wat er NIET gebeurde. Wel integendeel, de ene collectieve regularisatie volgde op de andere, ook onlangs nog (mét goedkeuring van àlle Vlaamse partijen, buiten het Vlaams Belang).Te vrezen valt dat deze “late schuldbekentenis” alleen met electorale bedoelingen wordt gemaakt, en dat er weinig zal gebeuren. Zoals ook De Tijd opmerkt, weet niemand hoe het nu verder moet. Misschien moet het Belgische beleid eens luisteren naar de vox populi? Een referendum organiseren? Want de asielzoekers blijven ondertussen maar binnenstromen. Zoals ook nog Gazet van Antwerpen becijferde (01.11.2010): België krijgt per inwoner 3 keer zoveel asielaanvragen binnen als Nederland of Frankrijk.Wanneer zal de regering zich eindelijk eens verontschuldigen voor het beleid van de jongste decennia, en waarbij honderdduizenden vreemdelingen het land werden binnengebracht zonder dat de autochtone bevolking ook maar verzocht werd haar mening hierover te geven? Of is het misschien wachten tot de toestand helemaal uit de hand loopt en verontschuldigingen niet meer aan de orde van de dag zijn?

Geen opmerkingen: