POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 8 juni 2010

Recht op veiligheid, op zijn ‘Belgisch’


Het recht op veiligheid is een basisrecht, maar de overheid blijft danig in gebreke. Gegevens over de gepleegde criminaliteit worden verzwegen, opsporingsberichten worden met opzet niet of veel te laat bekend gemaakt, en gegevens over het allochtone aandeel in de criminaliteit en de jeugdige leeftijd van de daders worden niet verstrekt.

Vrijdagavond publiceerde Filip Dewinter de top-20 van Antwerpse veelplegers op zijn webstek. De lijst bevat personen die de afgelopen 5 jaar minstens tien van zwaarwichtige feiten - bijvoorbeeld doodslag, diefstallen en drugdelicten - in Antwerpen hebben gepleegd. Acht van de twintig veelplegers zijn van allochtone origine.

Uit de lijst blijkt bovendien de zeer jonge leeftijd van de veelplegers: de jongste, van Marokkaanse origine, is nauwelijks 17 jaar. 13 van de 20 daders zijn jonger dan 25 jaar. 4 daders zijn jonger dan 20 jaar. Slechts 4 daders zijn ouder dan 30.


“Een en ander bewijst andermaal de lakse aanpak van de jeugdcriminaliteit in dit land,” aldus Filip Dewinter “Voor het Vlaams Belang zijn eindelijk kordate maatregelen nodig. Onze partij bepleit onder meer de invoering van een echt jeugdsanctierecht, in plaats van het betuttelende jeugdbeschermingsrecht dat we nu kennen.”

Geen opmerkingen: