POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





donderdag 17 juni 2010

Franstalige achterstand betaling fiscale boetes

Ontslagnemend minister van Financiën, de heer Didier Reynders (MR), gaf heel wat cijfermateriaal vrij op enkele schriftelijke vragen. Zo stelde ik onder andere de vraag naar de evolutie van de fiscale boetes, de boetes dus in geval van laattijdige betaling van de verschuldigde belastingen inzake personenbelasting. En hoe zit het met de regionale spreiding van de verschuldigde boetes?



Eerste vaststelling op basis van de cijfers is in elk geval dat de boetes wegens laattijdigheid of niet betaling jaar over jaar toenemen. In 2005 was men goed voor inkohieringen voor een totaal bedrag van 10.727.138 euro, in 2009 was dat ruim 11.508.000 euro. Van die verschuldigde boetes van ruim 10 miljoen euro in 2005 bleven er op 31 december 2009 nog voor 2.511.021 euro onbetaald open staan. En hier worden de regionale verschillen tussen Vlaanderen en Franstalig België heel duidelijk.


Als we de nog openstaande ‘Vlaamse’ fiscale boetes op 31.12.2009 zetten tegenover de oorspronkelijk geïnkohierde boetes in 2005, dan blijven er in het Vlaamse Gewest zo’n 15% van de fiscale boetes onbetaald. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat ruim 35% en ook in het Waals Gewest is dat ruim 31%. Franstaligen betalen hun boetes ofwel niet ofwel gemiddeld véél later dan Vlamingen.

In de totaliteit van de in 2005 geïnkohierde en op 31 december 2009 onbetaald gebleven fiscale boetes bedragen de boetes in het Vlaamse Gewest amper 38% (955.987 euro), terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘goed’ is voor 27% van de onbetaalde fiscale boetes (675.472 euro) en het Waalse Gewest voor 35% (of in absolute cijfers: 879.561 euro).

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor de komende federale regering vooraleer de fiscale lat voor iedereen gelijk ligt.

Geen opmerkingen: