POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 22 juni 2010

Aantal zelfstandigen in bijberoep stijgt sterker

Uit het antwoord van voormalig minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, mevrouw Laruelle (MR), op mijn schriftelijke vraag blijkt dat het aantal zelfstandigen in bijberoep sneller stijgt dan het aantal zelfstandigen in hoofdberoep. Sinds 2004 stijgt het aantal zelfstandigen in bijberoep namelijk jaarlijks met ongeveer 3 à 6,5%, terwijl het aantal zelfstandigen in hoofdberoep nog amper stijgt (een stijging van 0,35% in 2009 ten opzichte van 2008, een stijging in 2008 van 1,21% ten opzichte van 2007).Het Vlaams Gewest blijft het in verhouding ook zeer goed doen. Het aantal starters in bijberoep, in 2008 goed voor 27.086 eenheden, was voor 62,9% toe te schrijven aan starters in het Vlaams Gewest, tegen 29,3% in het Waals Gewest en 6,9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Sterkhouders bij de starters in bijberoep zijn al jaren nieuwe handelszaken (tot 32% van het aantal nieuwe zelfstandigen in bijberoep), nijverheidszaken (tot 20%) en vrije beroepen, ook goed voor 30%. Het aantal vrouwen dat zich als zelfstandige in bijberoep vestigt, blijft in verhouding ook alsmaar toenemen: in 2004 bedroeg het aantal vrouwen 34,5%, in 2008 is dit aantal gestegen tot 40%. De minister beklemtoont dat veel ambtenaren of werknemers ten gevolge van de economische crisis een bijberoep vooral zien zitten omwille van het extra-inkomen.

Geen opmerkingen: