POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 25 juni 2010

Als het in Parijs regent….

Zelfs de ernstige Franse gazetten beginnen door te hebben dat het koninkrijk België misschien geen al te lang leven meer beschoren is en dat de barsten tussen de twee gemeenschappen niet meer op te lappen zijn. Neem nu Le Figaro, een burgerlijke krant met een respectabele geschiedenis achter zich. Op de webstek van vandaag maakt de redactie de resultaten bekend van een (beperkte) opiniepeiling over de Walen en de toekomst van Wallonië. Volgens de Franse krant bewijzen de cijfers de belangrijkheid van de communautaire crisis in België.Zo schatten 96% van de ondervraagde Franstaligen de toestand als “ernstig” in, en 38% van hen zelfs als “zeer ernstig”. 20% denkt zelfs dat België zou kunnen verdwijnen en 32% wenst een aanhechting van Wallonië bij Frankrijk.


En, gaat Jérôme Fourquet, directeur van de afdeling Opinion et Stratégies van de onderneming Ifop, verder: “Uit het onderzoek blijkt vooral de grote gehechtheid van de Walen aan België en aan de bestaande instellingen”. Maar een ander opmerkelijk feit is de bijna totale weigering van de ondervraagde Walen voor mogelijke toegevingen aan de Vlamingen. 67% van de ondervraagden wenst namelijk onder geen enkel beding in te gaan op nieuwe vragen betreffende regionalisering of autonomie.


De “bereidheid” van de Franstaligen blijkt dus ‘opnieuw’ zéér groot. De blokkering dreigt dus nog groter te worden. En wat aan Vlaamse kant als men er niet in slaagt om fundamentele stappen voorwaarts te zetten? Hoe rekbaar zijn de Franstaligen? Hoe standvastig zijn de Vlaamse onderhandelaars? Ik maak mij ook volgende slotbemerking: als de Walen zo gehecht zijn aan de eenheid en aan de instellingen, waarom wensen ze dan géén toegevingen aan de Vlamingen? Door niet toe te geven, drijven ze zelfs de meest gematigde Vlamingen in de richting van het separatisme, dat is toch voor iedereen duidelijk?

Geen opmerkingen: