POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 15 mei 2008

Illegalen massaal regulariseren?

Het kan een daad van medemenselijkheid lijken, het kan zelfs op een daad van christelijke overtuiging lijken. We hebben het over het massaal regulariseren van uitgeprocedeerde illegalen. Verschillende organisaties van het middenveld en zelfs politieke partijen gaan er regelmatig de straat voor op. Kerkbezettingen, en andere ‘intrieste’ verhalen moeten de mensen ‘pakken’ op hun gevoel en moeten de harten rijp maken voor een zoveelste regularisatie.

Wij van het Vlaams Belang kunnen alleen maar nog eens wijzen op de uiteindelijke consequenties van deze politieke daad. Die consequenties werden al duidelijk, niet alleen in ons land, maar ook in andere Europese landen. Het is belangrijk deze nog eens te onderstrepen.

Door te laks op te treden tegen uitgeprocedeerde illegalen, door steeds weer (juridische en andere) achterpoortjes te voorzien op een afgewerkte asielprocedure en door in het verleden enkele keren te regulariseren – denken we maar aan Spanje bijvoorbeeld, een regularisatie van niet minder dan 500.000 illegalen – trokken de lidstaten van de Europese Unie ondertussen niet minder dan 8.000.000 illegalen aan. Acht miljoen!

Een laks beleid is nooit goed. Uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet worden uitgezet, worden illegalen en die regulariseren komt neer op de deur openzetten voor nog eens tienduizenden, ja, honderdduizenden asielzoekers en vooral economische gelukzoekers. Een verkeerd signaal. Verschillende studies, onder andere in Groot-Brittannië, wezen op het aanzuigeffect van regularisaties.

Ergerlijk is een regularisatie trouwens ook voor de echte asielzoekers, die wel de asielprocedure volgen en uiteindelijk beloond worden met een verblijfsvergunning. Wie de regels namelijk niet volgt, en uitgeprocedeerd wordt, wordt door een regularisatie in België – en bij uitbreiding in gans de EU – beloond.

Waarom zouden wij begot nog belastingen en boetes betalen? Waarom zouden de regels dan nog voor de ‘gewone’, brave burgers moeten gelden?

Geen opmerkingen: