POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 9 mei 2008

En ondanks het zéér nachtelijke uur...

Ik heb het vroeger op deze weblog al eens opgemerkt, maar men krijgt als bevoorrecht waarnemer van het politieke gebeuren steeds meer de stellige indruk dat er de taalverhouding 60/40 (Nederlandstaligen/Franstaligen) in allerlei federale overheidsinstellingen steeds minder wordt gerespecteerd. Dat de Vlamingen er met andere woorden weer op achteruit gaan – of achteruitgesteld.

Neem nu de FOD Financiën (Federale Overheidsdienst), een “zwaar” departement. Qua personeelsbezetting in de verschillende afdelingen van deze dienst blijkt niet alleen een achteruitgang van het aantal Nederlandstalige personeelsleden in absolute cijfers, maar ook procentueel gaan we er jaar op jaar op achteruit. De 60-40-verhouding wordt er – met uitzondering van één kleinere dienst – nergens meer gehaald, wel integendeel.

Enkele cijfers?

- De dienst AOIF. Het aantal Nederlandstalige ambtenaren gaat er van 8365 (in 2005) of 55,15% van het totaal aantal, achteruit naar 7979 eenheden in 2007 of 54,8%. Wat het aantal contractuelen betreft halen de Nederlandstaligen slechts een schamele 46% en gaan we er ook op achteruit.
- In de dienst Douane en Accijnzen halen de ambtenaren wel meer dan 60%, maar ook daar gaat het procentueel aantal Nederlandstaligen er jaar in jaar uit op achteruit.
- De AKRED dan. Het aantal Nederlandstalige ambtenaren zakt er van 57,5% terug naar 57%. Bij de contractuelen halen we niet eens 50%.
- Tenslotte de BBI. Ook hier gaat ons aandeel erop achteruit van 57,5% naar 56%. Op drie jaar tijd.

Op die manier gaan opnieuw honderden jobs voor Vlamingen verloren – tenzij men hiermee zou willen aantonen dat de Franstaligen minder snel werken…Maar dat zal wel de bedoeling niet zijn, zeker?

Geen opmerkingen: