POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 18 september 2007

Vlaams schooltje pesten

Wie nog altijd naïef gelooft in de federale loyaliteit van vele Franstaligen gelooft, wie gelooft in de ‘grootmoedigheid’ van onze Franstalige partners in dit land, moet dringend dit verhaal over het Vlaamse schooltje in Komen maar eens lezen. Gazet van Antwerpen ging naar aanleiding van het begin van het schooljaar even poolshoogte nemen en bracht getuigenissen van de dagelijkse pesterijen bijeen (08.09.2007).

Alles begon met het vastleggen van de taalgrens op 1 september 1963: heel wat Vlaamse gemeenten, daaronder Komen, Moeskroen, Ploegsteert, Waasten en andere, werden naar Wallonië overgeheveld. Bepaalde van die gemeenten kregen faciliteiten, waardoor Vlamingen in die ‘Waalse’ gemeenten bestuursdocumenten in de Nederlandse taal konden aanvragen. Anderzijds konden Franstaligen in Vlaamsgeworden gemeenten Franstalige documenten aanvragen.

“Ook voor het onderwijs bestaan er faciliteiten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in de Vlaamse Rand rond Brussel lagere scholen worden onderhouden voor ongeveer 3.000 Franstalige kinderen. Concreet wil dat zeggen dat de Franse Gemeenschap de lonen van de leerkrachten betaalt, en de Vlaamse Gemeenschap instaat voor de gebouwen. Elk jaar betaalt Vlaanderen 9 miljoen euro. Andersom is in heel Wallonië maar één Nederlandstalig schooltje en dat is dat van Komen. De drie leraars worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest zou moeten instaan voor de gebouwen, maar weigert dat pertinent”, aldus een woordvoerder van KNOKK (het komitee voor Nederlandstalig Onderwijs en Kultuur in het Komense).

Nochtans hebben de Vlamingen een stok achter de deur: ze kunnen weigeren de betalingen verder uit te betalen als de Franse Gemeenschap haar verplichtingen niet nakomt.

Het schooltje van Komen kent een lange geschiedenis van pesterijen. Wie herinnert zich niet de pakkende tv-reportage over “de heksen van Komen”. Vlaamse ouders trokken met hun kleuters langs een haag van scheldende en tierende Franstaligen naar hun school. Bouwaanvragen leidden tot enorme procedurekwesties. Die pesterijen behoren spijtig genoeg niet tot het verleden: uitgerekend op de eerste schooldag vond de ‘Franstalige’ gemeente het nodig om wegwerkzaamheden te starten. Gaan de Vlaamse kinderen in het zwembad van Komen zwemmen, dan mogen ze niet op de glijbaan, terwijl andere kinderen dat wel mogen. Dezelfde pesterij in de gemeentelijke sporthal, waar ‘men’ plots de sleutel kwijt is.

Of wat dacht u van volgend verhaal? “In de vakantie lieten een vader en een moeder hun kindje inschrijven in onze school. Op de eerste schooldag kwam de moeder, die ambtenaar is op de gemeente, het meisje brengen. Een kwartier later haalde zij haar kind weer uit de klas. De vrouw deed dat uit schrik om haar werk te verliezen. Iemand had de burgemeester op de hoogte gebracht”, aldus een woordvoerder van de school in Gazet van Antwerpen.

Slechts 35 kinderen in de Vlaamse school. Ondertussen volgen 300 kinderen uit het Komense Nederlandstalig basisonderwijs in Wervik, Ieper of Menen. Kinderen die allemaal in de Vlaamse school zouden moeten terecht kunnen. Dit is België anno 2007!

1 opmerking:

Quinten zei

Het Ieperse OCMW betaalt de schoolkosten van kinderen van asielzoekers die naar een franstalige school in Komen gaan!