POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 26 september 2007

Hoeveel zand moet er nog zijn?

Mensen van het Vlaams Belang krijgen steevast het verwijt naar het hoofd geslingerd dat ze nooit met oplossingen komen aandraven en dat ze enkel aansturen op een verzuring van de maatschappij. Zo zouden wij de vreemdelingen alleen maar zien als criminelen en de Walen (en bij uitbreiding voorwaar alle Franstaligen) als profiteurs en luiaards. Daarom beginnen we dan maar eens met volgend positief bericht: de werkgelegenheid stijgt, en nu ook in Wallonië. Zo meldt De Tijd (14.09.2007): “De werkgelegenheid in Wallonië steeg in 2006 met 1% en in Vlaanderen met 0,8% (…) De Waalse uitvoer groeide vorig jaar met 10,9% en de Vlaamse export met slechts 5,6%”. Waaruit zowel de krant als de Waalse regering de conclusie trekken “dat het Marshallplan dat de Waalse economie versneld nieuw leven moest inblazen, twee jaar na de conceptie een succes is”. Iets te kort uit de bocht, meen ik nochtans.

Uit het antwoord van minister Van Velthoven op mijn schriftelijke vraag over de recentste werkgelegenheidscijfers leer ik dat het percentage werkzoekende werklozen in Vlaanderen 5% bedraagt, in Wallonië nog steeds ruim 11% en in Brussel zelfs ruim 17%. Dat het Marshallplan bijgedragen heeft tot een zekere versnelling, zal niemand ontkennen, maar Wallonië en Brussel hebben – ondanks de internationale heropleving van de economie – niet echt aansluiting kunnen vinden bij de sterkste economieën. Vlaanderen doet het op dat vlak (nog altijd) beter.

Terwijl wij toch over cijfers bezig zijn: ook op het vlak van jeugdwerkloosheid scoort Vlaanderen in Europees perspectief vrij goed. “Slechts 8 landen kenden vorig jaar een lagere jeugdwerkloosheid, met aan kop Nederland en Denmarken. Brussel en Wallonië doen het bijzonder slecht”, kan men in een artikel in De Morgen, 18.09.2007, lezen. In Vlaanderen zou 12,5% van de beroepsactieve min-24-jarigen werkloos zijn, in Wallonië 31% en in Brussel zelfs 35%.

U zal zich misschien ook herinneren dat Vlaanderen zijn economie sinds kort (nog) meer open stelt voor werkzoekende Franstaligen. Zo zouden in en rond Brussel niet minder dan 30.000 Vlaamse jobs worden aangeboden. Ook in West- en Oost-Vlaanderen gebeurt dit volop, en stelt de VDAB volop jobs beschikbaar voor de Franstaligen. Met – en we wikken onze woorden – ‘matig’ succes. Want in de Franstalige editie van Metro (26.09.2007) en alléén daar trouwens, staat te lezen dat op 350 opgeroepen Franstalige werkzoekenden uit de streek van Mons slechts een 70-tal verschenen op een recente jobbeurs in Ronse. Nochtans waren gratis bussen ingelegd van Mons naar Ronse. Op de eerste infodag, zo weet de krant te vertellen, bleven slechts 11 geïnteresseerden van de 40 aanwezigen tot het einde van de infosessie. De anderen “vertrokken van zodra ze hiervoor de kans kregen”.

Zonder commentaar.

Geen opmerkingen: