POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 17 september 2007

Het vermogen van het Hof

Blijkbaar voelen ook de von Saksen-Coburgers aan dat dit landje naar zijn einde aan het lopen is. Er worden links en rechts vervelende vragen gesteld over de (politieke) rol van het Hof. En voorwaar, zelfs de sympathie – of antipathie – voor het Belgisch Hof is gecommunautariseerd. In Vlaanderen zou de sympathie namelijk aan het wegsmelten zijn en is het géén effect van het ‘global warming up’-fenomeen.

Het gaat om geld, veel geld, maar dat had u, geachte lezer, allang begrepen natuurlijk. Een recente Rtbf-uitzending (dié mannen hebben tenminste lef) met enkele gissingen over de financiële toestand van Albert en de zijnen zorgde in Laken voor onrust en het Hof verspreidde daarom bliksemsnel een bericht met daarin een ‘sluitende opsomming van het vermogen van de koning’. Het Nieuwsblad: “Het persoonlijk vermogen van de koning bestaat uit een eigendom in het Franse Châteauneuf de Grasse, een jacht en een kapitaal van 12,4 miljoen euro”. Volgens berichten in de Vlaamse pers zou het Belgisch koningshuis – ocharme! – aan het staartje van de koningshuizen bengelen…

Toch enkele puntjes op de “i”.

Vooreerst zijn er de jaarlijks terugkerende dotaties en sommen uit de civiele lijst – op kosten van de belastingbetaler natuurlijk. We zetten ze even op een rijtje:


Jaarlijkse dotatie of civiele lijst
Koning Albert
9,5 miljoen euro – civiele lijst
Koningin Fabiola
1,4 miljoen euro – dotatie
Prins Filip
924.000 euro – dotatie
Prinses Astrid
320.000 euro – dotatie
Prins Laurent
320.000 euro – dotatie
Totaal
12,5 miljoen euro

Daarnaast – en in een bepaalde pers konden wij die informatie spijtig genoeg niet terugvinden – “worden delen van hun handelsreizen en ontvangsten van hoge gasten gefinancierd door de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie” (De Morgen, 13.09.2007). Vooral interessant is volgende opmerking van dezelfde krant; “Geen enkele ambtenaar of specialist kon of wou echter een balans opmaken van het totale kostenplaatje”. Transparantie alom dus… In Nederland wordt deze berekening wel gemaakt, en let nu op: In Nederland kost de monarchie de belastingbetaler 100 miljoen euro, namelijk 6 miljoen euro aan dotaties en 94 miljoen euro extra kosten!

De lezersreacties in de verschillende Nederlandstalige pers liegen er niet om: wie gelooft de berichten nog dat het vermogen van Albert slechts 12,4 miljoen euro bedraagt? Ook de reactie van het Hof op de Rtbf-uitzending dat men “vreest dat de mensen jaloers zouden kunnen zijn”, doet wenkbrauwen fronsen. Moet Albert niet eerder vrezen dat de mensen dit pure verspilling vinden? Beseft hij dan niet dat iedereen met steeds hogere facturen (water, gas, enz.) wordt geconfronteerd?

1 opmerking:

JPP zei

Misschien heeft onze koning inderdaad slecht 12,5 EUR. zakgeld. Maar hij maakt als het ware deel uit van een concern dat zich buiten onze landsgrenzen uitstrekt. Dit concern teerde oorspronkelijk uit wat door Leopold II werd verworven in zijn Congo, door middel van onderdrukking, uitbuiting en het plegen van een regelrechte genocide. Geschiedkundigen en politici zoals Marc Eyskens weten dat. Dit geld is in de loop der tijden verdwenen, laat staan belegd in ondernemeningen zoals de Société générale, Union Minière...etc. In het verleden beheerden de Belgische koningen met hun raadsheren zelf dit fortuin en bij de devaluatie van de frank onder premier Martens werden de koninklijke tegoeden omgezet in dollars en andere buitenlandse munten. Zo werd er ontsnapt aan een verlieslating die wel de gezinnen trof. Van voorkennis gesproken. Om al deze fondsen goed te beheren was er een bankier nodig, gebonden aan de koninklijke familie. De man van Astrid dankt hieraan zijn huwelijk. Een Habsburger waarvan geweten is dat zij sedert eeuwen de geldheren zijn van het Heilig Roomse Rijk. Laat ons dan lachen wanneer Albert II zich zou tevreden stellen met 12.5 miljoen EUR. Het juiste bedrag ligt eerder in de miljarden.